polski | english
Ortodoncja dla każdego

W dzisiejszych czasach ortodoncja jest najbardziej dynamicznie rozwijajacą się dziedziną stomatologii. Na podstawie badań naukowych prowadzonych w wiodšcych oœrodkachna œwiecie pojawiają się nowoczesne metody leczenia wad zgryzu i narzšdu żucia, które docieraja również do Polski. Roœśnie także śœwiadomoœć, szczególnie młodych rodziców,œ świetnie zdających sobie sprawę, iż tylko od nich zależy czy ich pociechy będą mogły się cieszyć prostym, atrakcyjnym uœmiechem w przyszłoœci.

Kiedy więc najlepiej udać się na pierwszą wizytę do ortodonty?

Najlepszym momentem na pierwszą konsultacje jest okres około 5 roku życia dziecka.Dziecko ma wówczas wyrznięte wszystkie zęby mleczne, a w jamie ustnej zachodzą zmianyprzygotowujące do wymiany uzębienia na stałe, co rozpocznie się w ciągu najbliższych2 lat. Na tym etapie rozwoju rozpoczyna się leczenie tylko bardzo poważnych zaburzeńszkieletowych. Jeśli dziecko obarczone jest wadą o dużym nasileniu jest to już widoczne imożna przedsięwziąć odpowiednie kroki lecznicze, zwłaszcza, że mały pacjent jest już natyle rozwinięty, że można liczyć na współpracę. Jeśli natomiast u dziecka nie występują dużewady, jesteśmy uspokojeni, ale powinnyśmy pojawiać się na kontrole jeden raz w roku, bądźw czasie, który wskaże prowadzący ortodonta, aby monitorować proces wymiany uzębienia.Na tym etapie bowiem (7-9 rok życia) ujawnia się wiele nieprawidłowości zębowych tj.krzywo stojące zęby, brak miejsca dla zębów stałych tzw.stłoczenia, czy nieestetyczne szparymiędzy zębami. Ortodonta wykorzystując proste aparaty wyjmowane lub częściowe aparatystałe jest w stanie odpowiednio pokierować wyrzynające się zęby w ich prawidłowe miejscei uniknąć większych problemów w przyszłości jak np. ekstrakcje często zdrowych zębówstałych.

Dzieci i młodzież

Najliczniejszą grupą pacjentów są dzieci i młodzież między 10 a 17 rokiem życia. W tym wieku pacjenci motywowani przez swoich rodziców, a często i sami coraz bardziej świadomi swoich problemów leczeni są aparatami wyjmowanymi lub stałymi. Aparaty wyjmowane systematycznie noszone są stanie poprawić ustawienie zębów, jak również korygować zaburzenia w rozwoju i wzroście szczęki i żuchwy. Ich skuteczność jest ściśle uzależniona od współpracy pacjenta. Aparaty stałe są obecnie nie tylko modne, ale również bardzo skuteczne w korygowaniu krzywo ustawionych zębów. Działają one szybciej i precyzyjnej niż wyjmowane, gdyż są aktywne przez cały czas ich bytności na zębach w związku z czym tu współpraca pacjenta nie jest tak istotna.

Dorosłych zgłaszających się do leczenia ortodontycznego możemy podzielić na dwie grupy:

  1. Młodzi dorośli pomiędzy 20-45 r.ż - których celem jest poprawa jakości życia. Oznacza to często poprawę wyglądu zębów i twarzy, zwiększenie swej atrakcyjności oraz zmniejszenie dyskomfortu społecznego. Często pacjenci Ci chcieli, ale z różnych przyczyn nie mogli leczyć się wcześniej. Obecnie twierdzą, że dopiero teraz kiedy mają dobrą pracę stać ich na to. Dla tej grupy pacjentów wygląd jest bardzo ważny (wymaga tego zwykle rodzaj wykonywanej pracy), więc zwykle proszą o aparaty estetyczne(porcelanowe, kryształowe) lub niewidoczne (językowe). Są to również najczęściej osoby bardzo zapracowane, dla których nawet comiesięczna kontrola jest często niemożliwa. Dla tych pacjentów istnieje alternatywa w postaci, będącej obecnie absolutnym hitem, technologii samoligaturującej. Aparaty stałe samoligaturujące eliminują potrzebę używania elastycznych ligatur (gumek), które utrzymywały łuki w swoich zamkach. Są zaprojektowane w taki sposób, aby zęby przesuwały się szybciej, były łatwiejsze w czyszczeniu. Zmniejszają czas pobytu na fotelu dentystycznym, wizyty mogą odbywać się rzadziej niż w przypadku standardowych aparatów stałych, jest ich w związku z tym mniej. A ponieważ ruch przesuwania zębów przebiega sprawniej, to czas całkowitego leczenia ulega znacznemu skróceniu.
  2. Dojrzali dorośli (pomiedzy 30 a 70 r.ż) . Celem leczenia tej grupy jest zachowanie zdrowia posiadanych zębów. Zazwyczaj pacjenci ci cierpią na choroby przyzębia, które łatwiej leczyć przy prawidłowo ustawionych zębach. Często również utracili część zębów dawno temu i obecnie trudno je uzupełnić, gdyż doszło do przemieszczeń, wydłużeń czy nachyleń zębów sąsiadujących z lukami. Leczenie tych pacjentów jest określane jako tzw. leczenie wspomagające, ułatwiające wykonanie prawidłowych protez, mostów, koron, wypełnień czy nawet implantów. Trwa ono zwykle ok. 6-8 miesięcy i często jest przeprowadzane za pomocą aparatów częściowych (tzn. umieszczanych tylko na kilku zębach wymagających korekty położenia

Jak z powyższego tekstu wynika, nie ma limitu wieku dla leczenia ortodontycznego. Na każdym etapie naszego życia jest ono w stanie przynieść znaczne korzyści dla zdrowia i urody. Ważna jest czujność rodziców aby nie dopuścić u ich dzieci do znacznego rozwoju wady wymagającej w późniejszym czasie ekstrakcji zębów czy nawet zabiegu chirurgicznego. Dorośli, nawet Ci w dojrzałym wieku, również nie powinni obawiać się leczenia ortodontycznego, gdyż w obecnych czasach nie jest to dziedzina adresowana wyłącznie do dzieci. Mogą oni uzyskać znaczną poprawę nie tylko estetyki twarzy i jakości właściwego leczenia stomatologicznego, ale także wpłynąć na zachowanie jak największej liczby własnych zębów. Ponieważ leczenie ortodontyczne jest trudne i może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, istotnym aspektem jest również to, iż powinno być ono prowadzone jedynie przez specjalistów w tej dziedzinie.


Tagi: ortodonta Kraków, ortodoncja Kraków, dobry ortodonta Kraków