Borkowska 25d/24, 30-438 Kraków gabinet@milleniadent.pl +48 608 622 686

Jak to się u nas odbywa:
Pierwsza wizyta- konsultacyjna: Celem pierwszej wizyty konsultacyjnej jest dokładne zbadanie pacjenta oraz ustalenie przyczyny zgłoszenia się do lekarza ortodonty. Lekarz specjalista zbiera wywiad ogólnomedyczny i stomatologiczny, przeprowadza badanie kliniczne uzębienia i twarzy oraz stawów skroniowo-żuchwowych, rozpoznaje wadę zgryzu, poznaje oczekiwania pacjenta. Podczas pierwszej wizyty dowiesz się na czym polega Twój problem, w jaki sposób powinno się rozpocząć postepowanie diagnostyczne i z czym może się wiązać Twoje leczenie. Uzyskasz również ogólne informacje na temat sposobów i metod leczenia, które mogą być wykorzystane w Twoim przypadku oraz informacje na temat etapu przygotowawczego do leczenia ortodontycznego, jeśli takowy będzie konieczny. Zaplanowany zostanie również rodzaj diagnostyki ortodontycznej, która zostanie przeprowadzona na kolejnej wizycie i umożliwi przygotowanie indywidualnie dopasowanego planu leczenia ortodontycznego. Czas wizyty około 30 min.

Druga wizyta- diagnostyczna Podczas drugiej wizyty przeprowadzona zostanie pełna diagnostyka ortodontyczna, która obejmuje wykonanie skanów 3D uzębienia, fotografii zewnątrzustnych i wewnątrzustnych oraz wykonywane są zlecone przez lekarza badania radiologiczne np. rtg cefalometryczne, rtg pantomograficzne czy badania tomograficzne CBCT. W szczególnych przypadkach przeprowadzamy również poszerzona diagnostykę ortodontyczną z wykorzystaniem artykulatora. W wyniku przeprowadzonej diagnostyki specjalista ortodonta może przygotować dokładny, zindywidualizowany dla danego pacjenta plan leczenia Czas wizyty około 45 min

Trzecia wizyta- przedstawienie planu leczenia ortodontycznego Lekarz ortodonta przedstawia pacjentowi zindywidualizowany plan leczenia najbardziej optymalny dla pacjenta lub w niektórych przypadkach kilka opcji leczenia czy alternatywne metody oraz przedyskutowuje je z pacjentem. Lekarz przedstawia aparaty ortodontyczne, jakie mogą być zastosowane do leczenia danej wady i wspólnie dokonywany jest ich wybór. Pacjent poznaje również pełne koszty leczenia. W wyniku wnikliwych badań może pojawić się potrzeba leczenia przygotowawczego do leczenia ortodontycznego tj. leczenie zachowawczego, periodontologicznego lub chirurgicznego zębów. Pacjent kierowany jest wówczas do stosownych specjalistów. Jeżeli uzębienie jest przygotowane a plan leczenia zaakceptowany przez pacjenta oraz podpisana jest zgoda na proponowane leczenie oraz koszty, można zaplanować zakładanie aparatu. Czas wizyty około 30 min. Wizyta higienizacyjna Na ok. tydzień przed założeniem aparatu stałego wykonywana jest pełna profesjonalna higienizacja zębów przeprowadzana przez dyplomowane higienistki stomatologiczne oraz zakładana jest separacja. W przypadku planowanego leczenia nakładkowego wykonywana jest higienizacja bez separacji. Czas trwania wizyty około 60 min. Zakładanie aparatu stałego lub nakładki Podczas tej wizyty zakładane są pierścienie lub rurki na zęby trzonowe oraz wybrane zamki na pozostałe zęby. Po założeniu aparatu przedstawiony jest dokładny instruktaż higieny jamy ustnej i zębów z założonym aparatem oraz przedstawione są odpowiednie narzędzia. Jeśli rozpoczynamy leczenie nakładkowe pacjent ma przyklejane na zęby drobne elementy zwane attachementami oraz instruowany jest jak zakładać i zdejmować nakładki. Czas wizyt około 60 min Wizyty kontrolna Zazwyczaj odbywają się co 4-6 tygodni a w przypadku nakładek nawet rzadziej. Podczas tych wizyt dokonywane są aktywacje aparatu i w odpowiednim czasie wymieniane są łuki ortodontyczne. W przypadku nakładek wykonywany jest stripping lub doklejane bądź modyfikowane poszczególne attachement. Pacjent powinien pamiętać, że to lekarz ortodonta leczy wadę zgryzu a aparat jest jedynie jego narzędziem pracy. Zaniedbanie wizyt kontrolnych może opóźniać leczenie lub doprowadzić do niepożądanych skutków, bądź braku efektów leczenia. Czas trwania wizyty około 30 min. Retencja Po zakończeniu aktywnej fazy leczenia (około 2- 2,5 lat) aparaty są zdejmowane, żeby czyszczone, ale dla utrzymania uzyskanego efektu konieczne jest noszenie aparatów retencyjnych (stałych przyklejonych od strony języka i zdejmowanych) przez minimum 1 rok w zależności od wady zgryzu i wieku pacjenta. Retencja jest dobierana indywidualnie do danego pacjenta przez prowadzącego lekarza ortodontę. Nie ma skutecznego leczenia bez fazy retencji. Jest to bardzo istotny etap leczenia. W gabinecie Milleniadent stosujemy: - aparaty stałe metalowe, bezniklowe, rodowane, złote, porcelanowe - leczenie nakładkami invisalign, FAS - zakotwienie szkieletowe – miniimplanty - aparaty hybrydowe zakotwione na podniebieniu - klasyczne aparaty wyjmowane